SELECT d.* FROM 202100019_article d,202100019_article_cate c WHERE c.id=d.cateId and c.tb=6 and c.lang = 'tw' and c.inuse='1' and d.tb='6' and d.lang = 'tw' and (d.inuse = '1' or (d.inuse ='2' and d.sdate <= '2024-03-04' and d.edate >='2024-03-04')) and d.cateId=77 order by d.seq desc
萬能科大發明團隊斬獲多項獎項,參展作品在2024曼谷國際發明展備受矚目
台灣產經新聞網/台北報導

萬能學校財團法人萬能科技大學參加「2024曼谷國際發明展」斬獲一面銀牌二面銅牌及三面國際特別獎,成績斐然優異
2024 / 02
26
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 快速選單: